Veelgestelde vragen

Koopwoningen

In totaal zijn er 69 koopwoningen: 29 appartementen, 23 maisonnettes, 16 eengezinswoningen en 1 co-living ensemble (bestemd voor een woongroep).

Er komen 13 appartementen tussen de 70 en 105 m2.

De keuzemogelijkheid voor een cascowoning is er alleen bij de maisonnettes en eengezinswoningen. De prijs van een casco maisonnette met tuin bedraagt tussen de 407.200 en 432.000 euro. De prijs van een casco eengezinswoning bedraagt tussen de 429.000 en 537.000 euro.

De prijs van een afgebouwde woning (appartement/maisonnette/eengezinswoning) is te vinden per bouwnummer in de woningselector en staat aangegeven in de prijslijst. De prijslijst is hier te downloaden.

Als de verkoop start, wordt er meer bekend gemaakt over de opties die er zijn wanneer je voor een afgebouwde woning kiest. Ook tijdens het gesprek bij de makelaar kun je hier meer informatie over krijgen.

Ja, zowel bij de basiswoningen als de afgebouwde woning kun je kiezen uit meerdere indelingsvarianten.

Ja, dit is een verplichting vanuit het bouwbesluit.

Er komt een hoekpand met 7 studio’s en een gemeenschappelijke keuken/woonkamer. Een woongroep kan zich hier bijvoorbeeld voor melden.

Erfpacht

Voor de appartementen (waaronder maisonnettes) geldt dat de verkoopprijs inclusief eeuwigdurend afgekochte erfpacht is. Bij de eengezinswoningen is de erfpacht niet afgekocht. Kopers kunnen kiezen voor een jaarlijkse canon of de erfpacht zelf afkopen. De prijs om de erfpacht af te kopen staat vermeld op de prijslijst. de prijslijst is hier te downloaden. De jaarlijkse canon wordt vastgesteld door de gemeente Amsterdam. Deze prijs is nog niet afgegeven en hopen we zsm te ontvangen.

De afkoopsom per woning staat aangeven op de prijslijst. De prijslijst is hier te downloaden. Op dit moment hebben wij bij de gemeente de vraag uitstaan hoeveel de jaarlijkse canon bedraagt. Anders dan eerder vermeld is dit bedrag nog niet bekend.

Verkoopproces

Bij de inschrijving kun je stukken downloaden. We vragen je om een hypotheekcheck te laten uitvoeren en deze hypotheekcheck toe te voegen bij de inschrijving. Ben je werkzaam in een sleutelberoep dan kun je ook een bewijsstuk oploaden zoals een loonstrook.

Je hebt een hypotheekcheck gedaan vóór de inschrijving. Na het sluiten van de koop ga je een hypotheek regelen. Acht weken na het tekenen van de koop- en aanneemovereenkomst moet de financiering rond zijn.

Ja, als je in bepaalde beroepen in de zorg, onderwijs of bij de politie werkt heb je een streepje voor bij de toewijzing van de woningen. Welke dit zijn staat aangegeven in het inschrijfformulier.

In Typisch Tuinstad geven we voorrang aan mensen die werkzaam zijn in zogenaamde ‘sleutelberoepen’. Onder sleutelberoepen worden verstaan personen die werkzaam zijn in de zorg, onderwijs en politie. In het inschrijfformulier kun je dit aangeven en den bewijsstuk uploaden zoals een werkgeversverklaring of loonstrook.

Zorg
Personen werkzaam in de directe (patiënten)zorg. Hier valt verplegend en verzorgend personeel onder en begeleidend personeel bij de maatschappelijke opvang.

Politie
Politiepersoneel in executieve dienst

Onderwijs
Onderwijzend personeel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Woningtoewijzing

Via het digitale inschrijfformulier kun je je inschrijven voor een specifieke woning door het bouwnummer van jouw keuze aan te geven. Je kunt maximaal 5 bouwnummers aangeven. Aan de hand van de woningselector kun je een goede keuze maken. Alle zijde van de twee woonblokken zijn te bekijken en alle bouwnummers zijn aan te klikken. Zo kun je alle informatie goed tot je nemen en een goede weloverwogen keuze maken. Kom je er niet uit. Neem contact op met de makelaar of kom langs in de infocentrum. 

Nadat wij alle voorkeuren binnen hebben, gaan wij kijken of we iedereen een woning van zijn voorkeur kunnen aanbieden. Hierin weegt de duur dat je ingeschreven staat voor dit project mee. Als meerdere mensen belangstelling hebben voor hetzelfde bouwnummer en aan dezelfde eisen voldoen, zal er worden geloot onder toezicht van de notaris.

Ja, als je in bepaalde beroepen in de zorg, onderwijs of bij de politie werkt heb je een streepje voor bij de toewijzing van de koopwoningen. Welke dit zijn staat aangegeven in het inschrijfformulier.

Nee, bij de koopwoningen is dit niet het geval.

VvE en Servicekosten

Ja, als eigenaar van een koopwoning word je automatisch lid van de VvE.

De servicekosten zullen ongeveer €1,40 per vierkante meter per maand bedragen. De exacte hoogte van de servicekosten verschilt per woningtype.

Ja, als eigenaar van een eengezinswoning betaal je servicekosten voor de gemeenschappelijke binnentuin, parkeergarage en fietsenstalling.

(Binnen)tuin en buitenruimte

De tuin wordt ca 60 bij 40 m, dus ongeveer 2400 m2.

De tuinen hebben de breedte van de woningen en een diepte van ca 4,5 á 5 meter.

Bij oplevering zijn de privétuin en gemeenschappelijke binnentuin van elkaar gescheiden door een haag. Deze dient in stand te worden gehouden.

Alle woningen in Typisch Tuinstad beschikken over privé buitenruimte in de vorm van een balkon/terras of tuin. In de woningselector staat per bouwnummer aangegeven hoe groot de buitenruimte is.

Parkeren en deelvervoer

Ja, onder beide woningblokken komt een ondergrondse parkeergarage. Ook zijn er overdekte fietsenstallingen aanwezig.

Een parkeerplek bedraagt 27.500 euro.

We willen elektrische deelauto’s en e-bikes gaan faciliteren. Bij genoeg interesse komen er wellicht ook elektrische deel- scooters en bakfietsen.

Huurwoningen

In het complex komen 120 middendure huurwoningen. De verhuur start ca. 6 maanden voor oplevering.

Ja dat kan, de verhuur van de woningen start ca. 6 maanden voor oplevering.

Dit wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Planning

De verkoop is gestart op 24 september. Iedereen die ingeschreven staat heeft hier bericht over gekregen via de nieuwsbrief. Er is ook een infocentrum op locatie waar je terecht kan met vragen.

De oplevering staat gepland in het najaar van 2023.